EW Valmennus
> EW Valmennus

1. Mitä ongelmaa EW Valmennus ratkaisee?

Muutostilanteissa on mahdollisuus nostaa tekemisen tasoa, jättäytyä ulkopuolelle tai hangata vastaan. EW Valmennus perustuu käsitykselle siitä että useimmat meistä haluaisivat valita vaihtoehdoista ensimmäisen. Silloin tällöin osa tekijöistä kuitenkin turvautuu kahteen jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

2. Miten haasteeseen tartutaan?

Ratkaisua haetaan selkeyttämällä toimintaa ja jäsentämällä syitä minkä takia osa tekijöistä kokee osattomuutta muutoksen hetkellä. Käytännössä kysymme konkreettisia kysymyksiä, houkuttelemme ihmisten kokemusta omasta osaamisestaan kirkkaammaksi ja jäsennämme tulevaa toimintaa työntekijöiden näkökulmasta.

3. EW Valmennuksen jälkeen?

Työntekijöillä kulkee arjessa mukana käsitys muutoksen edellytyksistä heidän toimeaan koskien. Valmennuksen jälkeen muutoksen askeleet on käyty yhdessä selkeästi läpi ja mahdolliset esteet konkreettisesti raivattu. Strategialla on lopulta parhaat mahdollisuudet toteutua kun parhaat käytännöt on selkeästi esitetty.